GZO Nysa

e-mail:
www: bip.gzo.nysa.pl
Data wydruku: 2024-06-19 18:28:07

Informacja publiczna

 Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w  Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

Prawo dostepu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

METADANE

Autor: Małgorzata Zawadzka-Czapko
Data wytworzenia informacji: 2017-09-25
Opublikowała: Małgorzata Zawadzka-Czapko
Data publikacji: 2017-09-25
Wyświetl historię zmian