Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 • Administratorem danych jest Gminny Zarząd Oświaty w Nysie z siedzibą w przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: gzo@gzo.nysa.pl, reprezentowany przez Dyrektora,
 • Gminny Zarząd Oświaty w Nysie powołał Inspektora ochrony danych, kontakt 77-4333856, e-mail m.zarczynska@gzo.nysa.pl,
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnemu Zarządowi Oświaty w Nysie lub innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie,
 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała brakiem realizacji usługi.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane,
 • Dane podaję Pani/Pan dobrowolnie.
 • Data aktualizacji: 2024-05-10 21:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 132 849