Informacja publiczna


 Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w  Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

Prawo dostepu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • udostępnienia na wniosek osoby zainteresowanej.

ZAŁĄCZNIKI

METADANE

  • Data aktualizacji: 2024-05-10 21:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 135 978